Witamy Państwa na oficjalnej stronie Fundacji Sandomierskiej.
Mamy nadzieję, żę jej funkcjonalność pozwoli Państwu na
szczegółowe zapoznanie się z naszą działalnością oraz
udostępni Państwu wszelkie niezbędne informacje.

Masz jakieś pytania zadzwoń: (+48) 15 832 14 87
lub napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedury i wymagania

I. PROCEDURY PRZYZNAWANIA POŻYCZKI.

 1. Warunkiem starającego się o pożyczkę w Fundacji, jest złożenie wniosku o pożyczkę.
 2. Wniosek o pożyczkę można pobrać ze strony internetowej - link DOKUMENTY DO POBRANIA. Zainteresowany pobiera wniosek odpowiedni dla siebie: na podjęcie działalności gospodarczej lub dla prowadzących działalność gospodarczą
 3. Zaświadczenie o zarobkach poręczycieli można pobrać ze strony internetowej - link DOKUMENTY DO POBRANIA.
 4. Dokumenty o których mowa w punktach 2 i 3 można pobrać również osobiście w siedzibie Fundacji.
 5. Wypełniony wniosek o pożyczkę, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami zainteresowany składa osobiście w siedzibie Fundacji. Wymagane załączniki do wniosku są wyspecyfikowane na „Wniosku o pożyczkę……”.
 6. Wnioski o pożyczkę nie przekraczające kwoty 30 000 złotych, rozpatruje i zatwierdza Zarząd Fundacji.
 7. Wnioski o pożyczkę przekraczające kwotę 30 000 złotych rozpatruje i zatwierdza Rada Nadzorcza Fundacji.
 8. O decyzji Zarządu Fundacji lub Rady Nadzorczej Fundacji, Wnioskodawca pożyczki powiadamiany jest przez Zarząd telefonicznie. Zarząd informuje Wnioskodawcę o dalszych krokach.
 9. Jeżeli pożyczka jest zabezpieczana poręczycielami, wówczas Zarząd ustala z Wnioskodawcą termin podpisania umowy pożyczki. Po podpisaniu umowy, pożyczka zostaje wypłacona w terminie do 14 dni od daty jej podpisania.
 10. Jeżeli zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości, Wnioskodawca pożyczki jest zobowiązany wycenić zastawianą nieruchomość przez uprawnionego rzeczoznawcę z listy Fundacji. Zarząd Fundacji podaje Wnioskodawcy odpowiednie dane kontaktowe rzeczoznawcy.
 11. Po wycenie nieruchomości i złożeniu jej w Fundacji, podpisywana jest umowa pożyczki.
 12. Po podpisaniu umowy pożyczki Pożyczkobiorca u Notariusza dokonuje spisania aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki, a następnie dokonuje w Sądzie (Wydział Ksiąg Wieczystych) wpisu hipotecznego do Księgi Wieczystej.
 13. Po wpisaniu przez Sąd hipoteki do Księgi Wieczystej, Pożyczkobiorca dostarcza do Fundacji Odpis z Księgi Wieczystej.
 14. Po złożeniu w Fundacji Odpisu z Księgi Wieczystej zawierającego wpis hipoteczny, Fundacja wypłaca pożyczkę w dniu zapisanym w umowie pożyczki.

Uwaga: Wszelkie koszty związane z wyceną nieruchomości, jak też ze spisaniem aktu notarialnego
oraz wpisaniem hipoteki do Księgi Wieczystej ponosi Pożyczkobiorca.

II. WYMAGANIA DLA POŻYCZKOBIORCÓW

 1. Pożyczkobiorca w trakcie trwania umowy jest zobowiązany do wykonywania wszystkich warunków zawartych w umowie.
 2. Do najistotniejszym warunków związanych z pożyczką należą:
  • terminowe wydatkowanie środków pieniężnych z pożyczki i udziału własnego,
  • terminowe zatrudnienie osób bezrobotnych lub terminowe rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • terminowe spłaty rat pożyczki,
  • utrzymywanie w czasie trwania umowy wymaganej liczby pracowników, w tym osób bezrobotnych.
  • comiesięczne przesyłanie do Fundacji deklaracji ZUS DRA, RCX/RCA, RSA,
 3. Jeżeli Pożyczkobiorca nie wypełnia któregokolwiek warunku z umowy pożyczki, powinien powiadomić o tym fakcie Fundację.
 4. Każdy Pożyczkobiorca mający problemy z wypełnieniem warunków umowy, może zwrócić się do Fundacji z propozycją rozwiązania takiego problemu. Takie propozycje rozpatruje Rada Nadzorcza Fundacji. O sposobie załatwienia sprawy Pożyczkobiorca jest informowany pisemnie przez Zarząd Fundacji. 

Pożyczkobiorca ma prawo konwersji pożyczki w trakcie jej trwania. Konwersja dotyczy pożyczek nieoprocentowanych na oprocentowane o stałej stopie 3% w skali roku lub zmiennej o stawce VIBOR plus marża minus 1 punkt procentowy dla depozytów trzymiesięcznych.

O konwersję mogą zabiegać Pożyczkobiorcy którzy powzięli pożyczkę nieoprocentowaną, a w trakcie umowy chcą zmniejszyć stan zatrudnienia poniżej zapisanego w umowie.


(C) 1994 - 2024 Fundacja Sandomierska | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies

Liczba udzielonych nieoprocentowanych
pożyczek: 333 pożyczek

Łączna kwota udzielonych pożyczek:
21 570 000 zł

Ilość przeszkolonych osób
bezrobotnych: 1 563 osób

Dzięki naszej pomocy finansowej
i szkoleniowej pracę znalazło:
2 169 osób

Wsparcie finansowe z Fundacji otrzymałem w 2007 r. Dzięki temu rozwinąłem firmę. Teraz zatrudniam
9 pracowników. Tylko Fundacja zaproponowała mi taką pomoc.
Marcin N. ze Staszowa


Na otwarcie apteki otrzymałam pomoc
z Fundacji. Bez niej trudno by mi było
to zrealizować.
Jadwiga R. z Sandomierza


Jako bezrobotny, przy pomocy Fundacji stworzyłem firmę budowlaną. Później
ją rozwinąłem i aktualnie zatrudniam jeszcze 2 osoby.
Paweł P. z Opatowa


Fundacja opłaciła mi kurs na kierowcę samochodów ciężarowych i dodatkowo zapłaciła za uprawnienia na przewóz towarów. Teraz mam pracę jako kierowca w przewozach krajowych
i międzynarodowych.
Robert T. z Sandomierza